Budowa nowego
świata pokoju
i wolności
jest naszym celem …

(Przysięga Buchenwaldzka)

75. rocznica