Wszyscy ludzie rodzą się
wolni i równi
pod względem
swej godności i
swych praw.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948, art. 1

11 kwietnia 2020 r. – 75. rocznica
wyzwolenia obozów koncentracyjnych
Buchenwald i Mittelbau Dora

Indywidualne upamiętnienie

Miejsca Pamięci Buchenwald

Mimo zamknięcia Miejsca Pamięci i odwołania wszystkich obchodów upamiętniających: Indywidualne upamiętnienie z okazji rocznicy wyzwolenia możliwe jest przy byłym płocie obozowym.

Mimo zamknięcia Miejsca Pamięci i terenu obozu oraz zakazu wspólnego poruszania się w miejscach publicznych więcej niż dwóch osób w związku ze zwalczaniem pandemii, zainteresowane osoby – przy zachowaniu obecnie obowiązujących reguł dotyczących zachowania odstępu – mają możliwość cichego upamiętnienia i złożenia kwiatów.

Przy byłym płocie obozowym, na lewo od bramy obozowej w bezpośredniej bliskości byłego placu apelowego dla więźniów obozu, wiele osób złożyło kwiaty i spisało swoje refleksje z okazji rocznicy wyzwolenia.

Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora wyraża wdzięczność organizacji Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar (Sojusz Obywatelski Przeciwko Prawicowemu Ekstremizmowi Weimar) za zainicjowanie tej możliwości i za apel do skorzystania z niej.