Wszyscy ludzie rodzą się
wolni i równi
pod względem
swej godności i
swych praw.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948, art. 1

11 kwietnia 2020 r. – 75. rocznica
wyzwolenia obozów koncentracyjnych
Buchenwald i Mittelbau Dora

HISTORIA

Obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora

Fakty i liczby

Podziemny obóz koncentracyjny do wczesnego lata 1944r.

Podziemne sztolnie o łącznej długości ok. 15 km

39 podobozów

60 000 więźniów z ponad 10 krajów europejskich

20 000 zmarłych

Wrzesień 1943: 3394 więźniów

Marzec 1945: 38 678 więźniów

5000 obozowych robotników przymusowych w podziemnej produkcji rakiet dla „wojny totalnej”

10 dużych projektów budowlanych na południowych terenach gór Harcu dla przenoszenia przemysłu zbrojeniowego

Styczeń do marca 1945r.: przybywanie masowych transportów liczących 16 000 więźniów zKLAuschwitz i Groß-Rosen

Marsze śmierci z udziałem ok 40 000 więźniów na początku kwietnia 1945r.

3300 SS-manów, z nich po 1945r. skazano tylko 23