Wszyscy ludzie rodzą się
wolni i równi
pod względem
swej godności i
swych praw.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948, art. 1

11 kwietnia 2020 r. – 75. rocznica
wyzwolenia obozów koncentracyjnych
Buchenwald i Mittelbau Dora

Historia

Obóz koncentracyjny Buchenwald 1937 – 1945

Fakty i liczby

400 000 m² - teren obozu dla więźniów

3500 metrów elektrycznego płotu kolczastego

139 podobozów

277 800 więźniów

30 000 małoletnich

28 230 kobiet

249 570 mężczyzn

z ponad 50 krajów

56 000 zmarłych

1944 - liczba mężczyzn, kobiet i dzieci wysłanych transportami śmierci do Auschwitz

luty roku 1938: 2728 więźniów

luty roku 1945: 112050 więźniów

wiek więźniów: od 2 do 86 lat

7-10 kwietnia 1945r.: 28 000 więźniów na marszach śmierci

11 kwietnia 1945r.: 21 000 wyzwolonych więźniów

9 tys. SS-manów i nadzorczyń, po 1945 roku skazano tylko 79 z nich