Wszyscy ludzie rodzą się
wolni i równi
pod względem
swej godności i
swych praw.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948, art. 1

11 kwietnia 2020 r. – 75. rocznica
wyzwolenia obozów koncentracyjnych
Buchenwald i Mittelbau Dora

Przemówienia

z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych Buchenwald i Mittelbau-Dora

Słowa powitalne z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora

Szanowni Państwo,

siedemdziesiąt pięć lat temu, 11 kwietnia 1945 r., wojska amerykańskie wyzwoliły obóz koncentracyjny Mittelbau-Dora. Makabryczne zdjęcia amerykańskich reporterów wojennych, które powstały w ciągu kilku następnych dni, obiegły świat. Dzisiaj należą do najbardziej znanych dowodów dokumentujących potworne zbrodnie narodowych socjalistów.

Ponad 60 tysięcy ludzi z niemal wszystkich krajów Europy musiało wykonywać niewolniczą pracę w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora. Co trzeci więzień stracił życie, obrabowany z wszelkich sił witalnych. W Niemczech jest niewiele innych takich miejsc, gdzie ślady okrutnej pracy przymusowej więźniów są tak namacalne jak w KL Mittelbau-Dora. 75. rocznica wyzwolenia napomina nas w szczególny sposób, aby nigdy nie zapominać o nieludzkich zbrodniach i tyranii narodowych socjalistów. Pamięć o ich okrutnych czynach napawa nas wstydem i głębokim smutkiem.

Zadaniem naszym i naszych potomnych jest zachowanie pamięci o zmarłych oraz o bezmiernym bólu Ocalałych. Los każdego poszczególnego więźnia pokazuje, jak katastrofalna w skutkach może być utrata demokratycznych wartości i zasad, a także radykalizacja społeczeństwa. Coraz bardziej przerażający jest zatem fakt, że w Niemczech obserwujemy wzrost antysemityzmu i prawicowego ekstremizmu.

Historia uczy nas, że w najwyższym stopniu zagrożone jest każde wolne społeczeństwo, do którego wedrze się wrogość wobec innych ludzi, wykluczenie i przemoc na tle rasowym. Dlatego też zadaniem wszystkich demokratów jest jednoznaczne opowiedzenie się przeciwko wrogości wobec innych grup ludzkich i wobec demokracji.

Wolność, demokracja i praworządność nie są nam bowiem dane raz na zawsze. Należy ich bronić codziennie od nowa.

Dziękuję wszystkim oddanym pracownicom i pracownikom Fundacji Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora. Dzięki ich zaangażowanej pracy wspomnienia pozostają żywe, a dawno zamilkłe głosy rozbrzmiewają na nowo. Dla naszej demokracji bezcenną wartością jest fakt, że wiedza o nacechowanych pogardą dla ludzi zbrodniach nazistów jest nadal przekazywana i że przyszłe pokolenia również będą mogły wyciągnąć nieuchronne wnioski z najmroczniejszego rozdziału naszej historii.


Birgit Keller
Przewodnicząca Landtagu Turyngii

Birgit Keller

Birgit Keller, Przewodnicząca Landtagu Turyngii

דברי הברכה בעברית

בקישור זה ניתן להוריד את המסמך ב-PDF

להורדת הקובץ